Home » GÜNÜN İÇİNDEN » Anayasa ve İşçi Sınıfı başlıklı panele davetimizdir!

Anayasa ve İşçi Sınıfı başlıklı panele davetimizdir!

İşçiler ölüyor, sermaye büyüyor: Kapitalist iş cinayetleri ve meslek hastalıkları aldı başını gidiyor, burjuvazi meclisten neoliberal “İş Sağlığı” yasasını geçiriyor.

Ücretli kölelik derinleşiyor, sermaye büyüyor: İşten çıkarmalar hızlanıyor, taşeronlaşma yaygınlaşıyor, burjuvazinin “Ulusal İstihdam Stratejisi” adım adım hayata geçiriliyor.

İşçiler örgütsüz, sermaye büyüyor:
Sendikal örgütlenme yerlerde sürünüyor, işbirlikçi sendikalar güç kazanıyor, burjuvazi meclisten yeni sendikalar yasasını geçiriyor.

Eğitim/sağlık paralı, sermaye büyüyor:
4+4+4, GSS+KHK’larla eğitim ve sağlık sermaye birikim alanı haline getiriliyor, işçi ve emekçilerin, gençliğin ve kadınların zorunlu yaşamsal giderlerini karşılamak için sermayeye tam teslim olması dayatılıyor.

Emekçi kadın eziliyor, sermaye büyüyor: Kadınlar eski biçimde yönetilmeye isyan ediyor, burjuvazi onun boynunu muhafazakârlıkla uslandırılmış neoliberal çalışma rejimiyle sıkıyor. Kadının mahkumiyetini en iyi halde “ağırlaştırılmış müebbet”ten “denetimli serbestliğe” çeviriyor.

Kürt halkının talepleri bastırılıyor, sermaye büyüyor: Burjuvazi dikensiz bir Kürdistan hayali ile Newroz’u kana bulmaktan, yürüttüğü kirli savaşta ölenleri çoğaltmaktan çekinmiyor. Burjuva toplumsal sözleşmeye, Kürt burjuvazisinin yanında Kürt halkını da yorarak, zorla katmanın hesaplarını yapıyor.

Burjuvazi bu meclisin seçimiyle birlikte önüne koyduğu yeni anayasa sürecini, çıkardığı yasalarla, kendi sivil toplumunu büyüterek ilerletiyor. “Bölge gücü demokrasisi” olarak Türkiye burjuvazisi, Suriye’ye “tampon bölge” adı altında bir işgal harekâtına hazırlanıyor.

İşçi MeclisiBu anayasada işçi sınıfı yok!” diyor.

Konuyla ilgili düzenlediğimiz panel-foruma tüm işçi ve emekçileri katılmaya, görüşlerini ifade etmeye, birlikte mücadeleye çağırıyoruz.

Yer: Orhan Adli Apaydın Salonu (Galatasaray Lisesi’nden Tünele doğru inerken sağda, Ada Kitapevi altı), İstiklal Caddesi, Taksim

Tarih: 1 Nisan 2012 –Pazar

Saat: 14.00

Katılımcılar:

Devrimci Proletarya

Kaldıraç

Munzur Pekgüleç (Umut Yeşerendedir Emek Kolektifi)

Dr. Hüseyin Demirdizen (İstanbul Sağlık Hakkı Meclisi temsilcisi/TTB Merkez Konsey üyesi)

S. Murat Çakır (İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi)

Av. Seyit Nusret Öztürk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*