Home » DÜNYA » Fransa: Kaldığı yerden devam…

Fransa: Kaldığı yerden devam…

Fransa’da her şey kaldığı yerde devam ediyor. Burjuvazinin saldırıları da ona karşı direnişin örgütlenmesi de kaldığı yerde devam ediyor. Fransa’da yaşamın tatile kilitlendiği Temmuz ve Ağustos ayı geride kaldı. Tatilden dönenler önlerinde birikmiş bir yığın iş yetmiyormuş gibi neoliberal kapitalizmin bitmez bilmeyen yeni saldırı yasalarını da önünde buldu. Emekliliği ortada kaldırma yasası, güvencesizleştirdiği işçileri ve emekli adaylarını özel şirketlerin kucağına itiyor.

Özel şirketlere muazzam bir sömürme alanı açılıyor; sadece bununla da sınırlı değil aynı zamanda patronları da eli yaş üzeri malulen emekli, yani iş kazası ve benzeri nedenlerle emekli olacaklara emekliliği dahada zorlaştırırken, sağlık koşullarından dolayı emekliliği imkansızlaştırıyorlar. Saldırı bir çok alanda aynı anda devam ediyor. Hava yolları, demir yolları, eğitim, sağlık alanında neoliberal dönüşüm tam hız devam ediyor. Bu saydığımız sektörler en stratejik sektörler. Demiryolları burjuvazi açısından en zor alandı ve bu alanda verilen mücadeleye rağmen dönüşüm gerçekleştirildi. Bu dönüşümün bedeli binlerce işçi işinden oldu ve işte kalanlar ise her on sekiz ayda bir yeniden yapılandırmadan geçirilecekler. Ve on sekiz aylık performansın senin yeniden yapılandırmadaki yerini  belirleyecek bu on sekiz ayda bir yeniden yapılandırma stratejisi bütün çalışma alanlarında uygulanmaya hazırlanılıyor. Bir yanda bu yukarıda saydığım alanlarda bu yeniden yapılandırma diye adlandırdıkları despotik çalıştırma yöntemi Demiryollarında ilk bir yıllık bilançosu 35 intihar girişimi maalesef ve 19 işçi yaşamına son verdi, sakat kalanlar var. Sağlıkta ve eğitim alanında da hızlı bir şekilde uygulanıyor. Sağlıkta aylardır bu neoliberal dönüşüme karşı direniliyor, özellikle aylardır acil servislerde grevler devam ediyor. Sektörel saldırılara karşı sektörel karşı koyuşlar gerçekleşiyor ama yerel karşı koyuşlar saldırıyı püskürtmeye yetmiyor. Şimdi hızını alamayan devlet yeni reform paketiyle işçilerin karşısına çıktı, yeni emeklilik yasası. 

Yeni emeklilik yasasını özetleyecek olursak çalıştığın sürece yaşama hakkına sahipsin, çalışmıyorsan yüksün. Bütün emeklilik reformunun ana stratejisi çalışma sürelerinin uzatılması. İş kazası ve çalışma koşullarından kaynaklı çalışamaz hale gelenlerin emekliliğinin ortadan kaldırılması hedefleniyor. İkinci hedefleride bir yanda sağlık ve emeklilik sigortalarını sağlığı paralı hale getirerek kalan ücretleri ya cebinden ödeyeceksin (buna aylığın yetmez) doğal olarak gidip özel şirketlerden özel sigorta açacaksın. Böylece işçileri özel şirketlerin ağına itiyor. Bu bütün çalışanlara karşı saldırı dalgasına karşı ilk karşı koyuş 13 Eylül’de gerçekleşti, grevler özellikle Demiryolları, metro ve otobüs hatlarında yüzde doksan bir katılımla gerçekleşti. Greve Demiryolları ve metro çalışanları dışında öğretmenler, doktorlar, avukatlar sağlık çalışanları, havayolu işçileri ve pilotlar katıldı her cuma grev kararı alındı. Sarı yelekliler hareketi her Cumartesi eylem kararı inatla devam ettiriyor ve 21 Eylül’de yeniden daha kitlesel ve yeniden militanlaşarak burdayız mesajını verdiler. Yeniden başa dönecek olursak saldırı da karşı koyuşta keskinleşerek ilerliyor. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*