Home » DÜNYA » Fransız inşaat tekelinde kadrolu, taşeron ve kiralık işçilerin grev deneyimi

Fransız inşaat tekelinde kadrolu, taşeron ve kiralık işçilerin grev deneyimi

Fransa‘nın üç büyük inşaat tekelinden biri olan SOGEA‘da işçiler bu yılın Ocak ayında greve gittiler. Yalnız kadrolu değil taşeron işçilerin, özel istihdam bürolarına (interim) bağlı işçilerin de katıldığı grev kazanımla sonuçlandı. Grevin en büyük kazanımı ise farklı iş sözleşmelerinde çalışan ve sınıf eylemlerine mesafeli duran göçmenlerin de bulunduğu işçiler arasındaki birlik ve kolektif mücadele deneyimi oldu. Grev önderliğinde yer alan Türkiyeli devrimci bir öncü işçinin ulaştırdığı, CGT‘nin SOGEA şubesinin grev değerlendirmesini yayınlıyoruz:

Ile De France (IDF), Saint-Cyr-l’École ve Achères’daki inşaat şantiyelerinde grev

Grev binaların su arıtmalarının yapıldığı büyük inşaat projelerinde gerçekleşti. Başlangıç olarak IDF SOGEA, GTM ve RAZEL şantiyelerini belirledik. İki projenin yönetimleri görüşmelerde taleplerimize kulak vermeyerek işi sürüncemede bıraktılar. Ocak ayında ise şantiye yönetimleri görüşmeleri tümden reddettiler. Her şirketin ayrı ayrı görüşme yapmasını ve yalnızca kadrolu işçileri hesaba katmasını istiyorlardı. Görüşmelerde hem geçici işçilerin hem de taşeronların bulunmasını istedik. Yönetimler iki şantiyede zaman kazanıp umudumuzun kesmemizi bekliyorlardı. Bunun üzerine tepki göstermeye karar verdik ve şirketimizdeki delegeler (temsilciler) olarak aramızda görüştük, şantiyedeki diğer şirketlerin işçi temsilcileri ile temasa geçtik ve ayrım gözetmeden bütün işçilerle konuyu ele aldık.

28 Ocak 2013 Pazartesi günü saat 8.00’de işçilere görüşmeler hakkında bilgi verdik. Hemen karar alındı. Grev yapmalıydık. Proje yönetimleri yaklaşımımızı ve işçilerin kararlılılığını hiçe saymışlardı. Taleplerimizi dile getiren bir dilekçenin tüm işçiler tarafından imzalanmasından sonra greve çıkmaya karar verdik. İki şantiyeden 145 imza (işçilerin yüzde 80’i) imza toplandı. Her iki şantiyede bütün işçilerle toplantılar örgütledikten sonra grev 30 Ocak sabahı başladı. Grev öncesinde taşeron işçiler greve katılmamayı tercih ettiler. İşten çıkarılma tehdidi nedeniyle Achères‘deki geçici işçiler çalışmaya başladılar. Buna karşılık Smarov‘daki ajans (özel istihdam bürosu) işçileri bütün baskılara rağmen greve çıktı.

İşçiler tarafından oluşturulan genel meclis taleplerimizi onayladı. Ayrımsız olarak bütün işçilere her ay ödenmek üzere ayda 200 Euro prim.

Her iki şirketteki delegelerle konuştuk. CGT’nin hem SOGEA hem de geçici işçiler (Interim CGT) delegeleriyle. SOGEA IDF (İnşaat ve Hidrolik) ve GTM işçileri greve tereddütsüz tam kadro katıldılar. İki günlük grev sonunda her işçi için ayda 150 Euro prim elde ettik.

İlk günden beri gözdağı ve baskı had safhadaydı. Yalanlar söyleniyor, gerçek çarpıtılıyordu. Yönetim tek tek her işçiyle görüşüp grevi bıraktırmaya çalıştı. Bir delegeyi çağırıp diğer şantiyedeki işçileri grevi bırakmaya ikna etmesi için onu tehdit etti. Delegeleri “tartışmaya” “davet” etti. Amacı hareketi dağıtmaktı. Özel istihdam bürosundan şantiyedeki bütün kiralık işçileri işten çıkarmasını istedi. Oysa grev hakkı yasayla korunuyor. İşçiler bu davranışı tam bir “çam devirme” olarak değerlendirdiler.

Geni-Civil GTM sahibi, delegemizi şahsen tehdit etti. Patron arkadaşımıza meydan okudu. Yoldaşımız provokasyona gelmedi ve ona “Ben burada birey olarak bulunuyorum, yüzlerce işçiyi temsil ediyorum. Kişiliğimle oynamanıza izin vermem.”

Sonunda kazandık!

Bir kez daha görüldü ki işçiler mücadele yolunu tuttuklarında kararlılıklarının önünde hiçbir şey duramaz.

İşçiler 200 Euro prim talep ettiler. Sonunda SOGEA GTM 1 Kasım 2012’den başlamak üzere işçilere 150 Euro prim ödemeyi kabul etti. Ayrıca 30 Ocak’taki grevin ilk 4 saati için de ücret alınacaktı. İşçiler geri kalan saatleri iki ay içerisinde tamamlayacaklardı.

Bu mücadelede işçiler kazanmak için kaybetme riskini göze almak gerektiğini gördüler.

Ortak talepler etrafında eylem birliği tamdı ve CGT’nin rolü belirleyici oldu. Bazı CFDT delegeleri de eyleme katıldı.

Diğer şirketlerdeki seçilmiş temsilcilerle de bağ kurma imkanı bulduk.

Taşeron işçiler grevde sonuna kadar gidemediklerinden, taşeron işçilerle ilgili özgül taleplerde ısrar edemedik. Ne yazık ki işçilerin diğer kategorilerdeki işçileri savunma bilinci zayıf, korporatist ruh ise hala güçlü.

Geçici işçiler için pazarlık etmek kolay olmadı. Patronlar için bu grevde tehlikeli olan kiralık işçiler için daha fazla ödeme yapmak değil bu eylemin onlar için de örnek teşkil etmesiydi. Beş saatlik görüşmenin üç buçuk saati geçici işçiler konusunda yoğunlaştı. Sözleşmeye şantiyelerde geçici işçilerin yasal haklarına saygı gösterilmesi maddesi koyduruldu.

Şirkette demokrasi demagojiden başka bir şey değildir. Bu kadar büyük bir ekonomik güçle yasalara riayet falan etmezler. Patronlar grevi kırmak için bütün araçları kullandılar.

Sonuç:

Mücadele her zaman kazanır. Brecht‘in dediği gibi:

“Mücadele edenler her zaman kazanamazlar, ama mücadele etmeyenler zaten kaybetmişlerdir”.

Başarılı grevimiz işçiler arasında büyük coşku yarattı, sendikamız bize teşekkür etti ve diğer sektörlerdeki aktivistler de sıcak selamlar gönderdiler. Fakat patron hala kazanımlarımızı engellemeye çalışıyor, pek çok araç ve yöntemle işçiler üzerindeki baskıyı artırıyor. Fakat ortak mücadele ve dayanışmamızla donanmış durumdayız.

CGT SOGEA IDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*