Home » GÜNÜN İÇİNDEN » Hayır! eylemleri üzerine, acil öneriler!
BURSA'DA DUN GECEDEN BERI URETIMIN DURDUGU OYAK RENAULT FABRIKASINDA ISCILERIN EYLEMI DEVAM EDIYOR. FOTO EDIP TEKIN/BURSA, (DHA)

Hayır! eylemleri üzerine, acil öneriler!

Hayır! akşam eylemleri sürüyor.

1- Hayır! kampanyaları sürecinde kitlelerle sonuç alıcı temasının artması ve kampanyaya aktif kitle katılımların sağlanmış olması; 2- Bunca eşitsiz ve baskıcı koşullara karşın elde edilen siyasal-moral kazanımlar; 3- Sonuçların pervasız gaspına karşı yenilgi psikolojisine girmeden tepki boyutunun öne çıkması, 4- CHP’nin her zamanki satışcılığının da bu tepkilerden payını alması ve bürokratik-faşist mekanizmalardan bir beklentinin kalmaması; 5- Hayır’ın pervasız emrivakiye karşı meşru-fiili toplumsal zeminini koruması… eylemlerin başlıca iç dinamik ve motivasyonunu oluşturuyor.

Hayır’ın meşru-fiili toplumsal zeminini koruması da gücünü kuşkusuz kitlelerin buna aktif olarak sahip çıkması ve sokaktan alıyor.

Burjuva-faşist devlet iktidarı ise, referandumdan kendine meşruluk pelerini yapamadan çıkmanın sıkıntı ve çalkantılarını kendi içinde konsolide edebilmek için, kitlelerin direncini bastırmak için yeni yeni harekete geçmeye başlayabildi. Bugün sabaha karşı, “Evet’i meşru görmemek, halkı galeyana getirerek sokağa çıkarmak, cumhurbaşkanına hakaret” gibi beylik demagojilerle başlatılan ev baskınları, gözaltılar, site kapatmalar, bir yandan da gerici-faşist trollerin kitlelerin direncine ve sokak eylemlerine karşı kara-propaganda için harekete geçirilmesi, bunun ifadesidir.

Bunları yaygınlaştırarak, kitlesel iletişim ve tepki, teşhir kanallarını ve sokağı daraltıp, geniş kitlelerden tecrit etmek için, kademe kademe yürütülecek bir devlet-medya-troller operasyonu başlamış görünüyor.

Buna karşı dik duruş, direngenlik, sokak eylemlerini geri adım atmadan, yaygınlaştırarak ve kitleselleştirerek sürdürmek kritik önemde.

Eylemler, ağırlıklı olarak demokratik (oyuna ve iradesine sahip çıkmak) bir muhteva taşıyor. Daha sınırlı olarak antifaşist bir dinamik taşıyor. Gezi’de olduğu gibi, eski orta sınıf, beyaz yaka kent merkezi semtlerinin ve orta sınıf reformist sol’un hegemonik karakteri, eylemlerin zayıf karnını oluşturuyor. İzmir marşı, Mustafa Kemal’in askerleriyiz gibi sloganlar, kendilerini Kadıköy, Beşiktaş, Çankaya, Bornova gibi semtlerin sahibi sanan bazı malum the parti’lerin kitlesini ayrı tutması, sonra mikrofonu alıp emrivaki “eylem bitmiştir, dağılıyoruz” türü emrivakileri, hayır’ın asıl tabanını oluşturan kitlelerden ve doğal kitle aktivistlerinden de ciddi tepki çekiyor.

Bir dizi semtte görünüşte “hayır komite ve platformları” var, ancak ya işlemiyor, ya da reformist siyasetler tarafından domine edilip, kitle inisiyatifine kanal açmıyor.

Daha bir işçi-emekçi semtlerinde de eylemler var, ama reformist sol’un domine ettiği yerler dışında, görüş alanına bile pek giremiyor. Gerek merkezi semtlerde gerekse işçi semtlerinde işçilerin, emekçilerin, gençlerin inisiyatifleri ya orta sınıf reformist sol’un hegemonyasını aşamıyor, ya da görünmezleştiriliyor.

Sürece ilk elde şu noktalardan müdahalenin acil olduğunu düşünüyoruz:

1- İşçilerin, kadınların, gençlerin sözünü söyleyip kendi mücadele kararlarını alabileceği sokak/kitle forumlarının örgütlenmesi.
2- Yalnızca sosyal medya çağrılarıyla yetinmeden, daha geniş kitlelerin eyleme katılımını sağlayacak biçimde, eylemlerin yeniden ev ev, sokak sokak, işyerlerinde, okullarda kitle/alan çalışmasıyla birleştirilmesi. Örgütlenmeye, sokak, mahalle, işyeri komite ve meclislerinin oluşturulmasına çağrı.
3- Hayır! eylem ve çalışmalarını, 1 Mayıs gündemiyle birleştirmek. Eylemlerde “yaşasın 1 Mayıs” sloganını yükseltmek. Eylemlerde bazı kadın grup ve hareketlerinin kadın hakları konusunda yaptığı gibi, işçi sınıfının mücadele taleplerini yükseltmek.
4- Eylemlerin bazı okullarda yemekhane eylemleri gibi, mümkün olan işyerlerinde de protesto eylemleriyle birleştirilmesi.
5- Eylemlerde liberal ve ulusalcı anlayışlarla net sınırların çekilmesi. “Yaşasın işçilerin birliği halkların kardeşliği” sloganı!
6- Faşist baskı ve saldırılara karşı öz savunma grupları. Gözaltına alınanlar, tutuklananlar ile etkin dayanışma.
7- Eylemlerin genel geçer bir protestlikten, birkaç somut talebe odaklanması (OHAL kaldırılsın, referandum iptal edilsin, yeni neoliberal saldırılar durdurulsun gibi…)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*