Home » GÜNÜN İÇİNDEN » İşçi Meclisi 25.Sayı çıktı

İşçi Meclisi 25.Sayı çıktı

İşçi Meclisi’nin 25.sayısı “Kahrolsun tekelci kapitalist savaş!” manşeti ile çıktı.

İşçi Meclisi’nin 25.Sayısına kütüphane bölümünden ulaşabilirsiniz.

25. sayının anşet yazısında ise şu ifadeler yer alıyor;

“Ulusal, dinsel, mezhepsel düşmanlık ve ayrımlara hayır diyen, boğazlaşmaların karşısında durabilecek olan tek sınıf, işçi sınıfıdır! Ezilen halkların yanında, ulusal, dinsel ve mezhepsel baskıların karşısında net bir tutum koyabilecek olan tek sınıf, işçi sınıfıdır! Ancak, işçi sınıfı bu gerici savaşı önleyebilir. Ancak, böyle bir işçi sınıfı bulunduğu ülkelerdeki ve bölgedeki devrime önderlik edebilir. İşçi sınıfı, tekelci kapitalist Türkiye devletinin, emperyalist-kapitalistlerin mali oligarşik egemenlik ve hegemonyacılığına, savaşa ve işgale kararlılıkla karşı çıkmalıdır.”

İşçi Meclisi’nin 25. Sayısında yer alan bazı yazıların başlıkları ve kısa lıntılar ise şöyle;

Burjuva medya nedir?
Burjuva medya tekeli, neyin ne kadar kitlelerin görüş alanına girebileceği, neyin nasıl düşünüleceği, neyin ilgi ve gereksinme konusu olabileceğinin belirlenmesinde güç ve etkisi giderek artan bir rol oynamaktadır.”

Çeşitlenen ve büyüyen taleplerimizle
Sürekliliğin asgari koşullarından biri, kadın sorun ve taleplerine ilişkin “gündem saptırma” yaklaşımının aşılmasıdır. Kadın sorununu ikincilleştirip silikleştirmenin, dolayısıyla erkek egemenliğini bir biçimde sürdürmenin düşünce ve ruhlara işlemiş yönlerinden biri olan bu yaklaşım sökülüp atılmalıdır.”

Tekelci burjuvazinin savaşına değil sınıf kavgamıza asker yazılalım!
İşçi sınıfı, emperyalist, bölgesel tekelci ve yerel işbirlikçi kapitalist haydutların halkların kanı üzerinden güç ve paylaşım saldırganlığını durdurmak ve ulusal demokratik talepleri için mücadele eden Kürt halkına yönelen baskı, saldırı ve imha politikalarını, Kürdistan’da artık gizlenemez durumda olan savaş halini ortadan kaldırabilmek için kendisi “savaş hali”ne geçmelidir. Bunun bugün sınıf dilindeki en somut karşılığı genel grev genel direniştir!”

BEDAŞ-TEDAŞ işçileri direniyor
BEDAŞ Direnişi şehrin (vitrinlerin) parıltılı ışıklarıyla yalnızlaştırılmış bir direniş. Ve ancak“vitrinlere değil gökyüzüne bakabilirsek” bu yalnızlık fesadını dağıtabilir, sınıf kardeşlerimizin mücadelesini görüp bilebilir, böylece kendi sınıf kavgamıza sahip çıkabiliriz.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*