Home » DİRENİŞ ÇADIRI » Ostim’de her soluk ölümse yaşamak direnmektir!…

Ostim’de her soluk ölümse yaşamak direnmektir!…

Ostim’de uzun yıllar sonra ilk kez işçiler arasında yaygın olarak gündemleşen, tartışılan, desteklenen bir işçi direnişi sonrasında, yine ostim işçilerinin katılımı ve sahiplenmesi ile bir basın açıklaması yapıldı.

Ostim Galvaniz işçisi Orhan Karakoç’un patronların keyfi dayatmaları ve yıkıcı çalışma koşullarına karşı 1 haftalık işyeri önünde oturma eylemiyle birlikte direnişçi işçi ve Ostim İşçi Sağlığı Meclisi’nin çağrısı ile yapılan basın açıklaması direniş yerinde Ostim işçilerinin katılımıyla gerçekleşti.

İş çıkış saatinde Ostim işçileri, birerli, ikişerli, bazıları küçük gruplar halinde direniş yeri çevresinde toparlandı. Bir Ostim işçisi karşıda toplanan iş arkadaşlarını ikna edemeyince pankartın arkasına geçerek arkadaşarına el kaldırarak “bundan sonra böyle” diye sitem etti. Bazıları toplanıp uzaktan seyretti, bazıları bir soluk uğrayıp servise yetişeceğiz diye ayrıldı, bazıları toplanan işçilerin yanına gelip gelmemekte tereddüt etti, bazıları toplanıp basın açıklamasının başlamasını beklerken kendi aralarında işçi sorunları sohbetine daldı, direniş yeri bir işçi forumuna dönüştü.
“Ostim işçisi adam olmaz” diye yakınıp dursa da dayanamayıp gelen de vardı, Ostim’de ilk kez böyle bir şeye tanık olduğunu heyecanla belirten de. Ostim İşçi Sağlığı Meclisi’nin açtığı “Ostim’de her soluk ölümse yaşamak direnmektir!” pankartı ve işçilerin birlikte attığı “Kölece çalışmaya kölece yaşama hayır” sloganlarıyla gözleri dolan işçiler de…

Bir işçi, öğrenciler bu tür bildiriler dağıtır sanayi çıkışında, ama burada bir şeylerin yapıldığını, burada çalışanların yaptığını görmek bana umut verdi, diye anlatıyordu. Bir başkası Orhan’a sahip çıkılmadığından yakınırken, bir diğeri Orhan’ın Ostim işçisinin hep isteyip yapamadığının ifadesi olduğunda ısrar ediyordu. Bazıları basın açıklamasına katıldı ama slogan atınca uzaklaştı, bazıları ise sonuna kadar basın açıklamasına ve sloganlarına katıldı. Taşgök Galvaniz ve Ostim’deki diğer galvaniz atelyelerinin yanısıra, Ostim’in en uzak yerlerinden, İvedik OSB’den basın açıklaması için gruplar halinde gelen işçiler de vardı.

Ama kesin olan şey, Orhan Karakoç’un direnişinin ve Ostim İşçi Sağlığı Meclisi’nin çalışmasının, Ostim işçilerinin uzun süredir hasret olduğu bir şeyi yaptığı, Ostim’de bir şeyleri kıpırdattığıydı. Basın açıklamasına katılan, uğrayan, uzaktan ilgiyle seyreden tüm işçiler açısından ortak olan şey ise, bunun devamını, büyüdüğünü görme isteğiydi…

Kölece çalışmaya kölece yaşamaya hayır!…

Basın açıklaması, Ostim İşçi Sağlığı Meclisi imzalı “Ostim’de Her Soluk Ölümse Yaşamak Direnmektir/ Sağlıklı Güvenli Çalışmak İstiyoruz” pankartının açılması ile başladı. “Bu işyerinde her gün zehir soluyoruz”, “İşten atılmalar yasaklansın”, “Sermaye için değil işçiler için demokrasi”, “Kölece Çalışmaya Kölece yaşamaya hayır” dövizleri yükseltildi. Ostim İş Ostim İşçi Sağlığı Meclisi adına bir galvaniz işçisinin, galvanizde ve Ostim’de işçi sağlığı ve güvenliği örgütlenmesi ve mücadelesi üzerine konuşmasının ardından Orhan Karakoç, basın açıklamasını okudu.

Onun konuşması, Ostim İşçi Sağlığı Meclisi ve Ostim işçilerinin sloganlarıyla sık sık kesildi. “Kölece Çalışmaya Kölece Yaşamaya Hayır”, “İnsanca Çalışmak İstiyoruz”, “Orhan Karakoç yalnız değildir”, “Susma sustukça sıra sana gelecek” sloganları atıldı… Basın açıklaması alkışlarla tamamlandı.

Basın açıklamasından sonra Ostim İşçi Sağlığı Meclisi ve Orhan Karakoç, bir günde ikinci kez gözaltına alınan Cansel Malatyalı ile dayanışma ziyaretinde bulundu.

GÜVENCELİ VE SAĞLIKLI KOŞULLARDA ÇALIŞMAK İSTİYORUZ.

Ostim-İvedik’te işçi katliamında 20 işçi arkadışımızı kaybettik. Sermaye sözcüleri acıklı nutuklar attılar. Ne değişti? Katliamın bilirkişi raporu bile yok ortada. Biz Ostim’de çalışan 50 bin işçi her gün kanamaya, her gün ölmeye devam ediyoruz. Bu düzen, ücretli kölelik düzeni. Bir şey değişmez, biz işçiler ölüm uykularından uyanmadıkça!

Taşgök Galvaniz’de keyfi olarak işten atıldım. Basitçe işe geri dönmek için direnmedim. O işkencehaneye dönmeyi istemek için insanın çok çaresiz olması gerekir. İşçi ne kadar boyun eğerse patron karşısında o kadar çaresizleşir. Patrona kafa tutan, direniş bayrağını yükselten işçi ise artık çaresiz bir köle değildir. Bir kişi bile olsa, işçi sınıfının onurlu mücadelesinin bir temsilcisidir.

Ostim ve Galvaniz cehenneminde, kölece çalışmaya karşı direndim. Sermayenin bize dayattığı ölüme, yıkıma, çürümeye karşı direndim. İşçi sağlığı ve güvenliğini sorununu, bizzat Ostim işçisinin öz mücadele sorunu haline getirmek için direndim. Gaspedilen 8 saatten fazla çalışmama hakkımızı korumak için direndim.

Aynı sorunları yaşayan 50 bin işçinin içinde birinin bile direnmesinin, patronları nasıl telaşlandırdığını gördüm. Taşgök Galvaniz’de Ostim İdaresi göstermelik bir denetim yapmak zorunda kaldı.

Bunlar hiçbir şey değil. Daha yeni başlıyoruz. İşyeri denetimlerini işçilerin kendi örgütleriyle yaptığı, bir işçinin burnu kanasa binlerce işçinin iş bırakıp eyleme geçeceği günler de gelecek. İşçilerin tüm emeğinin ve yaşamının sermayenin dişleri arasından kurtulacağı günler gelecek. Kendimiz için ve günde en fazla 6 saat çalışacağımız, kendi kararlarımızı özgürce hep birlikte kendimizin alacağı günler de gelecek. Mücadelemiz bunlar içindir. Ve bugün bir nebze olsun sağlıklı ve güvenli çalışabilmek için bile, birlikte örgütlenmek, birlikte mücadele etmek zorundayız.

Biz işçiler, yalnız kölece çalışmaya değil, sermayeye sorgusuz sualsiz boyun eğecek köleler yetiştirmek için düzenlenmiş 4+4+4 kölelik eğitimine de karşıyız. Tüm Ostim işçilerini, yarın 15 Eylül’de 4+4+4 eğitim kapanına karşı yapılacak kitlesel mitinge katılmaya çağırıyoruz.

Daha büyük işçi direnişleri, eylemleri özlemleriyle birlikte direnişimi destekleyen, yanımda olan tüm galvaniz işçilerine, Ostim işçilerine, bileşeni olduğum Ostim İşçi Sağlığı ve Ankara İşçi Sağlığı Meclisine, parti, sendika, bütün kurumlara,meslek örgütlerine, basın işçisi arkadaşlara teşekkür ediyorum. Daha büyük, daha örgütlü, daha kitlesel, patronların işçi korkusunu daha da büyütecek direnişlerde buluşmak üzere….

Kölece Çalışmaya Kölece Yaşamaya Hayır!
İnsanca Yaşanacak Ücret İnsanca Yaşanacak Zaman!
İşçi Sağlığı ve Güvenliği için İşçi Sağlığı Meclislerinde Örgütlenelim!

ORHAN KARAKOÇ
OSTİM İŞÇİ SAĞLIĞI MECLİSİ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*