Home » GÜNÜN İÇİNDEN » Setler artık tehlikeli işler kapsamında

Setler artık tehlikeli işler kapsamında

Oyuncular Sendikası geçtiğimiz günlerde yaptığı girişimler sonucunda çalışma alanlarında tehlike sınıfını yükseltmeyi başararak “tehlikeli işler” kapsamına alınmayı başardı.

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin de katkısıyla setlerde can güvenliği ile ilgili bir rehber kitap hazırlayarak bastıran sendika, ayrıca İF film festivali için de işçi sağlığı ve güveliği konulu bir kısa film hazırladı.

Sahne, Perde, Ekran, Mikrofon Oyuncuları Sendikası (Oyuncular Sendikası), oyunculuk mesleğinin Türkiye’de hak ettiği standartlara gelebilmesi için bir sendikaya ihtiyaç olduğunu düşünen oyuncular tarafından 29 Mart 2011 tarihinde kuruldu.

Oyuncular Sendikası’nın 10 Eylül 2011 tarihli ana tüzüğüne göre genel olarak amaçları şunlar:

“Tüm sahne, perde, ekran ve mikrofon oyuncularını bağımsız bir çatı altında toplamak.
Üyelerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesini, ekonomik, demokratik, siyasal, sosyal, kültürel, mesleki, özlük, hukuksal hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesini sağlamak.
Üyelerinin tümünün tek bir sosyal güvenlik sistemine tabi olması için çalışmak.
Üyelerinin görsel işitsel alanda; sinema, televizyon, reklam, dizi, radyo, dijital platform, internet, seslendirme ile gösteri sanatlarında; tiyatro, kukla, opera, bale, modern dans çağdaş gösteri sanatları ve benzeri performans sanat alanlarında icra ettikleri mesleklerinin yasal tanımlarının yapılarak ulusal ve uluslararası düzeyde hak ettikleri yeri almasını sağlamak.”

oyuncularsendikasi.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*