Home » GENÇLİK » Sınıfsız Kampı Gerçekleştirildi

Sınıfsız Kampı Gerçekleştirildi

31 Temmuz-4 Ağustos arasında Ssınıfsız  okurları  olarak Kuşadası’nda bir araya geldik

Birlikte başta verimi de kolektifleştirdiğimiz 5 günlük kısa süreçte kolektif yaşamanın bir kere daha hepimizin yakıcı özlemi ve ihtiyacı olduğunu gördük.

Mütevazi katılımıyla yoğun geçen bir gençlik eğitim kampıydı. Özellikle önümüzdeki dönem gençlik çalışmamızın ana hatlarının ete kemiğe büründüğü ve kolektif bir politika üretme açısından oldukça verimli bir kamp geçirdiğimiz kesinlikle herkesin ortak kanısı olacaktır diye düşünmekteyiz. Bu güne kadar gençlik çalışmamız noktasında politika üretmekte zorlanmıştık, ancak bu kamp bu eşiğin üstüne çıkmamızı sağladı.

Kampımızda aranan temel sorulardan biri “Ne Yapmalı?” sorusuydu. Genel anlamda küresel düzeyden gelişen ve dönüşen sınıf içi ve sınıflar arası ilişki biçimlerinden kapitalizmin genel gelişme dinamiğine değin tartışmalara kadar indik. Eski örgütlenme biçimi ve örgüt yapısından önemli bir kopuş arandığının olması çok önemliydi. Asık yüzlü devrimcilik anlayışının zerresi yoktu kimsede…

Kampa katılan her arkadaş kolektif bir fikir yaratmamız da ve politikalarımızın bilince çıkarılmasında katkı sundu. Ufak çaplı atölye çalışmaları gerçekleştirdik ve özellikle bütün kamp bileşeninin kolektif olarak katıldığı pankart atölyesi gibi bir çalışma ile küçük ama ileriye doğru başarma arzusunu ve kültür sanat alanında adım atma ışığını göstermiş olduk. Yeteneklerimizi mücadele içinde keşfedip, maksimize ederek kolektifleştirebildiğimiz ölçüde beraberce özgürleşebileceğimizi somutladık en başta.

Gezi Direnişi, kadın sorunu, Kürt sorunu, din ve Anti-kapitalist Müslümanlar, gençlik, gençliğin değişen yapısı, uluslararası gençlik hareketleri deneyimleri, Sınıfısız politikaları, sosyalist demokrasi ve kamp değerlendirmesi meseleleri üzerine yoğun tartışmalar yaşandı. Ancak sadece tartışmak yetmezdi ve gerçekten ileriye dönük gençlik çalışmamızın çıtasını da yukarıya çekecek kararlar alındı. Özellikle Kürt sorunu ekseninde yapılan forumda gerçekten bu sorun konusunda ki tutukluğumuz, özeleştiri noktalarımız ve ileriye dönük bir hat çıkarma noktasında adım atılması kararı dikkate değer nitelikteydi. Kürt sorunu konusunda Sınıfsız’da bundan sonra her sayıda yazı yazılması, Kürt gençliğiyle iş yapma konusunda ki tutukluğun aşılması noktasında kararlar alındı.

Kadın sorunu, Kürt sorunu, kamptaki kadınlar ve kamptaki Kürtler olarak konuşurken özgürce kimliklerimizi, taleplerimizi haykırdık, bu bir çığlık değildi herkesin zannettiği gibi, ama kısık sesle bir Kürt arkadaşın söyledikleri hala kulaklarımızda çınlıyor. Ezilen cins, ezilen ulus ve çığlıklar, arkasından değerlendirmeler ve yorumlardaki farklılaşma, belki de ilk defa bu kadar yakından dokunduk birbirimize…

Kadın sorununda aslında komünist genç erkeklerin de ne derece dar olduğuyla ve kendi kadın yoldaşlarını bile rahatsız edici derecedeki boş vermişliğiyle yüzleşmiş olduk. Kadın sorunu konusunda yaşanan forumdaki gergin havaya rağmen ki bu gerginlik kafaların açılmasını sağladı. Bu noktada kadın arkadaşlarımız İşçi Kadın Meclisi çalışmasının ilerisine dönük birlikte bütün alanlarda kolektif bir çalışma örme kararı aldılar.Ayrıca erkek yoldaşlarında bu çalışmalarda aktif yer alması ve kadın sorunu üzerine erkek yoldaşların okuma yapması ve bilinçlenmesi yakıcı olarak yapılmalı diye sonuçlar çıktı.

Gezi değerlendirmesi alan aktarımının yanı sıra neden gezi eylemleri ortaya çıktı konuşmalarına cevap verme niteliğindeydi. Üniversitelerin açılmasıyla orada gezi ruhunun güçlenmesi ve forumların üniversitelerde yaygınlaştırılması konusunda aldığımız kararlarla sonuçlandı. Dergimizde önerilen “Gerçek, Yıkıcı ve Yaratıcı” kitabı üzerine tartışma, kitabın bugünkü gelişen öğrenci işçi gençliğin yapısını önemli ölçüde aktardığını gözlemledik. Kampımız elinden geldiğince somut kararlar almak ve bunu ne kadar uygulayabileceği üzerinde düşündü, kendisini sorguladı. Bu anlamda Sınıfsız her gün daha çok güçlenecek, daha da çok çelikleşecek, gelişecek ve kendisini daha da çok yadsıyarak dinamik bir sınıf hareketinin örgütleyicisi olarak yarına mutlaka hazırlayacak. Gezi Direnişi’nin bizde yarattığı umutla yeşerteceğiz.

Sınıfısız forumunda Sınıfısız’ın geldiği nokta bizim eksik olduğumuz alanlar masaya yatırıldı. Sınıfsız’ın pratikte alanla buluşması,disiplinsizlik konusunda ki eksikler değerlendirilerek bu konuda önümüzdeki dönem daha sıkı bir çalışma kararı alındı. Hareketimiz yeni gelişen proleter gençlik ve sınıf dinamiklerine uygun bir şekilde konumlanmadığı ve buna uygun politika üretemediği veya eksik ürettiği sürece milyonları burjuvazinin geleceksizliğine ittiğinin rahatsızlığı ve sorumluluğu içinde olduğunu sürekli hatırlamalıdır.

Gençliğin değişen yapısı ve işçi-öğrenci fikri konusunda yapılan uzunca toplantı sonrasında bu politikayı hayata geçirecek ve bir çalışan öğrenciler hareketi yaratmanın nüvesi olacak, işçi-öğrenci kitlesiyle buluşmamızda ve politikalarımızın hayat bulması fikriyatıyla Çalışan Öğrenciler Platformu – Girişimi’nin kurulması kararı alındı. Eylül ayına kadar bir bülten hazırlanması neden çalışan öğrenciler platformu kurulması gerek nasıl bir platform ve neden platform sorularının yer alacağı bir çağrı bülteni niteliğinde olacak.

Zihinlerimizi açarak bu sistemin içine sığmayan isteklerimizi, nasıl bir yaşama ihtiyaç duyduğumuzu sıraladıktan sonra derinlikli bir Sosyalist Demokrasi ve Burjuva Demokrasisi Paneli gerçekleştirdik. Hayallerimizin geri burjuva demokrasisinde nasıl da katledildiğini ve sosyalist işçi demokrasisi içinde yapılabilirliğini gördük.

Biz özgürleştikçe, hayalini kurduğumuz dünyaya bir adım daha yaklaşabileceğimizi gördük. Özgürleştikçe özgüvenimizin arttığını ve bu bilinçle sorunlara değdiğimizde nasılda bunun sirayet edebileceğini, böylelikle çoğalacağımızı not ettik. Zamanda,mekanda, yaşamda özgür ve yeni bir yaşama daha da bir yakınız artık! Bunların yanısıra sınırsızca eğlendik de, gezinin yarattığı farkla denize ‘Yaşasın Kadın Dayanışması’ sloganlarıyla girmek, güneşlenen kadınların alkışları ayrıca keyifliydi… Kamp alanına unutulmaz bir imza attığımıza inanarak, herkesi sonsuz sevgilerimizle bir kez daha kucaklıyoruz.

Dünyayı istiyoruz kırıntı değil…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*